Senaste nytt|

Välkommen till årsmöte måndag 15 mars!

Klicka här för att komma till länken! Du måste vara inloggad på hemsidan för att kunna delta.

Den 15 mars är det Ergonomi och aerosolteknologi (EAT) vid Lunds tekniska högskola står värd för årsmötet! Forskarna vid EAT fokuserar på samspelet mellan människan och tekniken och vad kunskap om detta samspel betyder för utformning av teknik, tekniska system och organisationer.

EHSS verksamhetsberättelse för 2020 kan läsas här och EHSS revisionsberättelse för 2020 kan läsas här.

Seminarieledare: Anna-Lisa Osvalder, Chalmers och Lunds tekniska högskola


08.15 Tid för egen frukost och mingel

08.50 EHSS ordförande Jane Ahlin hälsar välkommen. Anna-Lisa Osvalder inleder dagen

09.00 Arbetsmiljö med hänsyn till smittsamma virus och bakterier i luften. Malin Alsved

09.30 När det digitala fungerar: Exempel på vårdpersonalens erfarenheter av och önskningar om digitalt stöd. Gudbjörg Erlingsdóttir

10.00 Paus med eget fika

10.10 The PerformWear: A Future Clothing for Motion and Performance Analysis in Sports and Ergonomics. Amitava Halder

10.40 Arbete och privatliv i det digitala samhället. Calle Rosengren

11.10 Faror och säkerhetsutbildning vid anläggningar med särskilda risker och många tillfälliga arbetande. Jonas Borell

11.40 EHSS årsmöte. Här hittar du dagordning och styrelsens motion om stadgeändring.

12.45 Dagen avslutas

Comments are closed.