Termen ”röstergonomi” introducerades av finska forskare som studerade arbetsmiljöns betydelse för röstanvändningen och riskfaktorer för röstproblem. Termen har etablerats även i Sverige. Faktorer i arbetsmiljön som kan påverka röstanvändningen är t ex bakgrundsbuller, rumsakustik, luftkvalitet, stress och kroppsposition. Olika arbeten har olika stora röstkrav och möjligheter till röstvila, d v s återhämtning för stämbanden. Yrken som har särskilt stora röstkrav är t ex lärare, telefonipersonal och artister som sångare och skådespelare. Om en person får problem med sin röst idag söker hen oftast hjälp inom sjukvården och ordineras röstbehandling hos logoped och ibland stämbandsoperation beroende på orsaken till röststörningen. Mycket sällan kopplas arbetsgivare och företagshälsovård in även om en översyn och förändring av faktorer i arbetsmiljön skulle hjälpa personen under röstrehabiliteringen eller att förebygga att andra personer får röstproblem.

Sedan 2007 finns ett nationellt nätverk för logopeder som är intresserade av röstergonomi. Många har deltagit i fristående kurser (7.5 hp) i ämnet antingen vid Karolinska Institutet eller vid Lunds universitet. Vi har sedan 2007 träffats i nätverket en gång om året och förutom logopeder har ibland ingenjörer/akustiker varit med.

Vi är mycket glada för möjligheten att ingå i EHSS tvärprofessionella organisation och ser fram emot meningsfulla kunskapsutbyten. Vårt nätverk kallas Röstergonomiskt nätverk – REN. Ett resultat av vår samverkan är den lista över logopeder i landet med inriktning på arbetsrelaterade röststörningar som kan laddas ner här.

 

Logga in som medlem för att se mötesanteckningar till REN nätverksträff från 2023 och 2022:

 

 

Kontaktperson är

Hedvig Eriksson, leg. logoped

Logopedimottagningen, Öron-, näs- och halskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

hedvig.eriksson@vgregion.se

031-342 2539

Comments are closed.