Programutbildningar i ergonomi/human factors

Chalmers tekniska högskola

Teknisk design (civ. ing.), 300 hp
Designingenjör (högskoleingenjör), 180 hp
Industrial design engineer, 120 hp

Göteborgs universitet

Arbetsvetarprogrammet–programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad, 180 hp
Arbetsvetenskap, magisterprogram, 60 hp

Högskolan i Gävle

Master i arbetshälsovetenskap, 120 hp

Högskolan Väst

Personalvetare med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi, 180 hp

Högskolan i Halmstad

Arbetsvetenskapligt program, 180 hp
Magisterprogram i arbetsvetenskap, 60 hp
Biomekanikingenjör inriktning människa-teknik, 180 hp

Karolinska institutet (KI)

Magisterprogram Arbete och hälsa, 60 hp

Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

Magisterprogram Ergonomi och människa, teknik, organisation, 60 hp
Magister-masterprogram Architectural Lighting Design, 60 hp
Magister-masterprogram Architectural Lighting Design and Health, 120 hp
Magister-masterprogram i teknik arbete och hälsa, 120 hp

Luleå tekniska universitet

Högskoleingenjör Teknisk design, 180 hp
Civilingenjör Teknisk design, 300 hp

Lunds universitet

Masterprogram i medicinsk vetenskap, Arbetsmiljö och hälsa, 120 hp
Maskinteknik med teknisk design (civ. ing.), 300 hp

Umeå universitet

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa – Inriktning ergonomi, 60 hp
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa – Inriktning arbetsmiljöteknik, 60 hp
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa – inriktning beteendevetenskap, 60 hp

Fristående kurser i ergonomi/human factors

Förutom programutbildningar finns kortare fristående kurser med många olika inriktningar inom ergonomiområdet som ges vid ovan nämnda högskolor och universitet m fl. Även här hänvisar vi till studera.nu. Notera vad som sägs ovan om lämpliga sökord.

Tips!

Använd sökord som ergonomi, human factors, MTO (Människa, Teknik, Organisation) när du söker efter utbildningar och kurser.

Comments are closed.