Certifiering till Europaergonom

Varför?

Intresset för certifiering och kraven på ergonomer att bevisa sin kunskapsnivå ökar, mycket på grund av att allas verksamhet blivit allt mer internationell. Större företag ser det som en nödvändighet att ergonomerna i företaget certifierar sig samtidigt som mindre företag och konsultbolag krävs ha certifierade personer för att få uppdrag. Att ansöka till Eur.Erg. fungerar även som ett stöd i det viktiga kontinuerliga arbetet av personlig utveckling inom ergonomiområdet (CPD, Continuous Professional Development).

Titeln Europaergonom, European Ergonomist, Eur.Erg., är viktig då den ger ett bevis på omfattande teoretiska och praktiska kunskaper inom det breda ergonomiområdet. I en allt mer globaliserad företagsvärld har nyttan visat sig stor i bland annat samarbete mellan personer i olika organisationer. Kraven ökar även på att kunna bevisa sin ergonomikompetens. I Finland finns t.ex. nu en lag att konsulter måste bevisa sin ergonomikompetens för att kunna ta vissa uppdrag.

Vilka krav ställs?

Kraven för att bli certifierad europaergonom är en kombination av utbildningskompetens och praktisk erfarenhet inom relevanta områden. Översatt till svenska utbildningsförhållanden krävs i princip en sammanlagd akademisk utbildning om 3 år, varav minst 1 år inom ergonomiområdet. För ergonomi gäller här givetvis den breda, internationella definitionen. Den praktiska erfarenheten ska omfatta minst tre år, varav minst två år med självständigt projektansvar. Den praktiska verksamheten ska vidare vara inom tillämpad ergonomi, dvs. i form av utvecklingsarbete, konsultverksamhet eller liknande inom arbetsliv, konsumentprodukter, handikappsektor etc.

De ämnesområden inom utbildning som är obligatoriska enligt CREE:s krav är bland annat:
• Ergonomiska principer
• Humanvetenskap
• Arbetsanalys och undersökningsmetodik
• Människor och teknik
• Design av tekniska system
• Tillämpad ergonomi (projektarbete)
• Professionell know-how samt övrigt (kunskap om tex. lagar, arbetsmiljö, förändringsprocesser)

Hur ansöker jag?

För Norden hanteras ansökningarna av Nordiska Ergonomisällskapets (NES) auktoriseringskommitté, på uppdrag av CREE (Centre for Registration of European Ergonomists). CREE:s syfte är att samla och harmonisera arbetet med ergonomi inom de 15 europeiska ergonomiföreningarna, samt att certifiera ergonomer till titeln Europaergonom. I Sverige finns ca 40 auktoriserade ergonomer och i Europa finns totalt ca 400.

Ledamöter i NES auktoriseringskommitté 
Anders Sundin, ordf. och CREE representant, Roland Örtengren, Ulla Munch och Maria Gink Lövgren

Kostnad och ansökan

Certifieringen kostar 4000kr (NAB avg.) + 2000 kr (CREE register avg.), totalt 6000kr och gäller i 5 år. Detta gäller om man har inbetalt medlemskap till nationell ergonomiförening (EHSS, Vinnis etc). Annars är denna avgift 6000kr.

Deadline för ansökan är 6 mars och 6 september varje år.

Avgiften betalas efter att ansökan blivit godkänd i CREE. Titeln för användas i fem år.

Certifieringen måste förnyas var femte år för att visa att man fortfarande jobbar inom området. Kostnaden för förnyande av ansökan är 2000kr + 2000 kr, totalt 4000kr. Denna ansökan är kortare men stort fokus läggs på att man har vidareutvecklat sig inom ergonomi.

Ansökningsdokument

Information om European Ergonomist på engelska

Requirements for registration of European Ergonomists

Ansökningsformulär Word och Excel för ny ansökan och Word för ansökan om förlängning.

Både Word och Exceldokumenten behövs för en komplett ny ansökan. Vid förlängning räcker det med worddokumentet.

För frågor om hur auktoriseringen går till, blanketter och avgifter

Anders Sundin
Tel. 0733-98 96 35

Roland Örtengren
Tel. 031-772 36 54

 

Comments are closed.