Som medlem i EHSS får du
  • Tillgång till ett stort, viktigt och spännande nätverk
  • Fortlöpande aktuell information genom nyhetsbladet EHSS-nytt som utkommer fyra gånger per år
  • Reducerad avgift på NES och IEA:s konferenser samt EHSS frukostseminarier
  • Reducerad avgift vid ansökan om auktorisation som European Ergonomist
  • Inbjudan till regionala seminarier och temadagar
  • Möjlighet att söka EHSS stipendium
  • Åtkomst till våra medlemssidor
  • Vår medlemsmatrikel som uppdateras 1 oktober varje år
  • Senaste och tidigare EHSS-nytt och ESS-nytt
  • Speciella sidor för nätverken BEN och REN

Ansök om medlemsskap

Priser
Ordinarie 400 kr/år
Student 200 kr/år
Senior 200 kr/år
Senior avser person som inte längre förvärvsarbetar
Student avser studiemedelsberättigade studier och doktorander

Comments are closed.