Kallelse till EHSS årsmöte samt program för seminarier måndag 15 mars 2021 kl. 08:15 – 12:45

Klicka här för att komma till årsmötet som hålls via Zoom!

Årsmöte och seminarier hålls digitalt i samarbete med Lunds tekniska högskola, avd. Ergonomi och Aerosolteknologi.

Seminarieledare: Anna-Lisa Osvalder, Chalmers och Lunds tekniska högskola


08.15 Tid för egen frukost och mingel

08.50 EHSS ordförande Jane Ahlin hälsar välkommen. Anna-Lisa Osvalder inleder dagen

09.00 Arbetsmiljö med hänsyn till smittsamma virus och bakterier i luften. Malin Alsved

09.30 När det digitala fungerar: Exempel på vårdpersonalens erfarenheter av och önskningar om digitalt stöd. Gudbjörg Erlingsdóttir

10.00 Paus med eget fika

10.10 The PerformWear: A Future Clothing for Motion and Performance Analysis in Sports and Ergonomics. Amitava Halder

10.40 Arbete och privatliv i det digitala samhället. Calle Rosengren

11.10 Faror och säkerhetsutbildning vid anläggningar med särskilda risker och många tillfälliga arbetande. Jonas Borell

11.40 EHSS årsmöte

12.45 Dagen avslutas

00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds

Details

Topic: EHSS årsmöte med seminarier
Hosted By:
Start: måndag, mars 15, 2021 08:15
Category: Årsmöte
Duration: 6 hours 0 minutes
Current Timezone: Europe/Stockholm

Note: Countdown time is shown based on your local timezone.

Please login to join this meeting.