Har du frågor om EHSS, medlemskap eller vill komma i kontakt med oss?

Ordförande
Wessel van Leeuwen

Vice ordförande
Jenny Tolf

Webmasters
Wessel van Leeuwen och Liyun Yang

Redaktörer EHSS-Nytt
Cecilia Österman och Liyun Yang

Övriga i styrelsen

Söker du en ergonom så är du varmt välkommen attt skriva ett inlägg på en av våra sociala media kanaler. Vi finns på Facebook, LinkedIn, Instagram och X (f.d. Twitter).

 

Plusgirokonto: 4960250-1
Bankgiro: 5623-5765

Organisationsnummer: 802018-0421

Comments are closed.