Har du frågor om EHSS, medlemskap eller vill komma i kontakt med oss?

Ordförande
Cecilia Österman

Vice ordförande
Wessel van Leeuwen

Webmasters
Wessel van Leeuwen och Liyun Yang

Redaktörer EHSS-Nytt
Cecilia Österman och Liyun Yang

 

Övriga i styrelsen

 

Plusgirokonto: 4960250-1
Bankgiro: 5623-5765

Organisationsnummer: 802018-0421

Comments are closed.