Mätutbildning för vibrationer, buller och kemiska exponeringar i arbetsmiljön. Kursen i 3 steg.

03majHela dagen05Mätutbildning för vibrationer, buller och kemiska exponeringar i arbetsmiljön. Kursen i 3 steg.(Hela dagen)

Tid

maj 3 (Tisdag) - 5 (Torsdag)