AMM Uppsala anordnar webbinarium om helkroppsvibrationer

08okt13:0015:00AMM Uppsala anordnar webbinarium om helkroppsvibrationer13:00 - 15:00 Event Type Seminarium

Detaljer

Helkroppsvibrationer och nya effektiva sätt att riskbedöma med enkla mätinstrument

Maskinförare, chaufförer, truckförare, är exempel på yrkesgrupper som exponeras för helkroppsvibrationer i arbetet. Att utsättas för helkroppsvibrationer innebär en ökad risk för ryggbesvär.

Även om kravet på medicinska kontroller vid exponering för helkroppsvibrationer har tagits bort i AFS 2019:3 så finns hälsoriskerna kvar. Det lagstadgade gränsvärdet för hur mycket en arbetare får exponeras för helkroppsvibrationer gäller fortfarande, och tydliga regler för hur helkroppsvibrationer ska riskbedömas finns. Trots detta utförs riskbedömning och åtgärder alltför sällan för att minska exponeringen. En anledning kan vara att det tidigare krävts relativt dyr avancerad mätutrustning för att mäta helkroppsvibrationer.

Webbinariets innehåll

  • Hälsoeffekter av helkroppsvibrationer
  • Lagkrav och gränsvärden
  • Hur man mäter och riskbedömer helkroppsvibrationer
  • Presentation av en ny enkel och billig metod för att mäta helkroppsvibrationer

Målgrupp: Arbetsmiljöingenjörer, Ergonomer, Arbetsmiljöansvariga, Skyddsombud, och andra intresserade

Webbinariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig här!

Mer

Tid

(Fredag) 13:00 - 15:00

Plats

Zoom

Organizer

Arbets- och miljömedicin i Uppsala

Peter Palm peter.palm@medsci.uu.se

Learn More