Seminarium, Senaste nytt|

Välkomna till Röstergonomiskt nätverksmöte den 27 januari 2023, kl 8.30-13.00! 

Mötet hålls digitalt via Zoom. Anmäl dig och få zoom länk till ditt email.

 

Agenda: 

8:30 -9:00: Introduktion/presentation av deltagare.

9:00-10:00 Historik, dagsläge och framtidsspår. Presentation och diskussion. (Viveka Lyberg Åhlander, leg. logoped, professor logopedi vid Åbo Akademi & Anita McAllister, leg. logoped, docent i logopedi vid Karolinska Institutet)

PAUS

10:20-10:40: Könsskillnader i hur vi anpassar röststyrkan i olika rumsakustiker. Greta Wistbacka, leg. logoped, akademiska sjukhuset i Uppsala, universitetslektor, Uppsala Universitet

10:40-11:10: Hur kan vi öppna upp för samarbete med ”avnämare”? Anna Nilsson, leg. logoped, leder diskussionen.

11:10-11:20: Rapport från EHSS.  Hedvig Eriksson, leg. logoped, RENs representant i EHSS styrelse.

11:20-11:30: Övriga punkter

PAUS

12:00-12:30. Gruppdiskussion om fall. Suvi Karjalainen, leg. logoped, PhD, Umeå Universitet, Region Västerbotten, leder diskussionen.

12:30-12:45: Information om Rösttrötthetsindex mm. Susanna Whitling, leg. logoped, PhD, Lunds Universitet.

12:45 – 13:00 Framtidsplaner och avslut

Välkomna!

 

Sista anmälningsdag: 24 januari, 2023

Kostnadsfritt för EHSS-medlemmar. 100 kr för icke-medlemmar

Är du medlem hos SAMS? Du kan anmäla dig och delta i seminariet kostnadfritt via email till:  info@ehss.se

 

 

 

Logga in, bli medlem, eller betala för att anmäla dig nu.

 

 

Comments are closed.