Okategoriserade|

Helkroppsvibrationer och nya effektiva sätt att riskbedöma med enkla mätinstrument

Fredag 8 oktober kl. 13:00-15:00

Maskinförare, chaufförer, truckförare, är exempel på yrkesgrupper som exponeras för helkroppsvibrationer i arbetet. Att utsättas för helkroppsvibrationer innebär en ökad risk för ryggbesvär.
Även om kravet på medicinska kontroller vid exponering för helkroppsvibrationer har tagits bort i AFS 2019:3 så finns hälsoriskerna kvar. Det lagstadgade gränsvärdet för hur mycket en arbetare får exponeras för helkroppsvibrationer gäller fortfarande, och tydliga regler för hur helkroppsvibrationer ska riskbedömas finns. Trots detta utförs riskbedömning och åtgärder alltför sällan för att minska exponeringen. En anledning kan vara att det tidigare krävts relativt dyr avancerad mätutrustning för att mäta helkroppsvibrationer.

Webbinariets innehåll:

  •  Hälsoeffekter av helkroppsvibrationer
  • Lagkrav och gränsvärden
  • Hur man mäter och riskbedömer helkroppsvibrationer
  • Presentation av en ny enkel och billig metod för att mäta helkroppsvibrationer

Läs mer och anmäl dig här!

Comments are closed.