Senaste nytt|

Kära vänner och kollegor,

Tack för ert intresse för NES2020 och tålamod under denna svåra tid. Norwegian Society for Ergonomics and Human Factors har sett fram emot att vara värd för den första digitala versionen av den långvariga serien av NES-konferenser.

Tyvärr kommer detta inte att hända. På uppdrag av den norska organisationskommittén är vi mycket ledsna att meddela att den digitala konferensen NES2020 ställs in. Vi är beklagligt medvetna om de besvär detta skapar, men omständigheter utanför vår kontroll har gjort det svårt, och så småningom omöjligt, att planera och ordna en konferens som håller tillfredsställande kvalitet.

Vi hoppas att denna avbokning inte kommer att orsaka er för mycket besvär och hoppas att vi kommer att kunna se er på en nordisk konferens i framtiden

Comments are closed.