Senaste nytt|

Ann Forsman Sjöberg, Chalmers, vinner EHSS studentpris 2019 med sin uppsats Design guidelines: Study solutions for children. Arbetet har genomförts vid programmet för Design och produktutveckling vid Chalmers tekniska högskola tekn.lic. Maral Babapour Chafi som handledare. Priset innebär att Ann kommer att representera EHSS och Sverige i det Nordiska studentpriset som hålls i samband med den årliga NES-konferensen i augusti.

Juryns motivering lyder:
Ann Forsman Sjöbergs examensarbete syftar till att utveckla användbara riktlinjer för utformning av goda studielösningar för barn och ungdomar. Med ett holistiskt och inkluderande angreppssätt har Forsman Sjöberg undersökt hur barn utvecklas, hur och var de studerar, samt vad de behöver i olika åldrar och kontexter.
Arbetet innefattar fysisk och kognitiv utveckling hos barn och tar höjd för ett stort antal fysiska, psykologiska och emotionella aspekter i deras hem- och studiemiljö. Resultatet presenteras som omfattande riktlinjer och rekommendationer med fokus på att underlätta lärande i vardagen genom flexibla studielösningar med barnens behov i fokus.
Arbetet är välskrivet och utgör ett gott exempel på hur kunskap om ergonomi kan bidra till långsiktig samhällsnytta genom att stötta barn och ungdomars lärande och utveckling.

Comments are closed.