Välkommen till röstergonomiskt nätverksmöte!

PROGRAM

08:30    Välkommen! Genomgång av dagen, presentationsrunda
09:15    Paus
09:30    fortsatt presentationsrunda
10:00    Paus
10:15    Viveka Lyberg Åhlander och Emma Lindström: Röstforskning hos äldre och yngre i Lund och Åbo
11:00    Paus
11:15    Kersti Lorén och Johanna Bengtsson Ryberg, Arbetsmiljöverket: Systematiskt arbetsmiljöarbete
12:00    Lunchpaus
13:00    Minnesanteckningar från föregående möte 2020-02-14, EHSS hemsida: www.ehss.se, Medlemslista (uppdatering)
13:45    Paus
14:00    Loisa Sandström, doktorand, Ljudmiljö och hälsa, Göteborgs universitet presenterar sin verksamhet
14:30    Diskussion om röstergonomi i pandemitider; digitala möten etc.
15:00    Övriga frågor, nästa möte
15:30   Avslut

Det ska bli roligt att ses även om det blir digitalt 😊

Hedvig Eriksson och Anna Ekblom,
logopeder VG-region

00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds

Details

Topic: Röstergonomiskt nätverksmöte 21 januari
Hosted By:
Start: fredag, januari 29, 2021 08:30
Current Timezone: Europe/Stockholm

Note: Countdown time is shown based on your local timezone.

Please login to join this meeting.