Användarperspektiv inom design

Idag ses det nog som självklart att man har ett användarperspektiv vid utveckling av nya produkter eller tjänster. Användaren kan dock ha flera olika roller, allt från att vara informant i början av en utvecklingsprocess eller utvärderare av designlösningar till att användaren utvecklar produkter själva.

Men hur är det att utveckla företagets produkter och tjänster där användaren bjuds in som expert och partner i designteamet? Med exempel från ett medicinteknisk co-designprojekt berättar Siw om fördelar och eventuella fallgropar vid sådant participativt samarbete. Vad händer när flera olika kompetenser möts i en co-designprocess och vad kan man tänka på om man vill prova?

Siw Eriksson, doktorand inom Människa-Teknik-Design vid Chalmers tekniska högskola, avdelningen för Design & Human Factors.

Delaktighet i förbättringsarbete

Delaktighet i förbättringsarbetet är en viktig del av ergonomiarbetet på Scania. Resultatet av riskbedömningar med våra standardiserade metoder vägs samman med erfarenheter och synpunkter från operatörer. Erfarna operatörer deltar ofta i utvecklingen av nya arbetsplatser i samarbete med ergonom och ingenjörer.

Kerstin Tegbrant, ergonom på Scania och styrelseledamot i EHSS.

00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds

Details

Topic: Frukostwebbinarium: Participativ process – där medarbetaren och användaren är i centrum
Hosted By:
Start: fredag, oktober 15, 2021 08:00
Category: Webinar
Duration: 1 hour 0 minutes
Current Timezone: Europe/Stockholm

Note: Countdown time is shown based on your local timezone.

Please login to join this meeting.