Synergonomi är en mulitidisciplinär vetenskap gällande synprocesser och hur dessa påverkar interaktionen mellan människan och hennes omgivning.

Comments are closed.