REN (Röstergonomiskt Nätverk) är ett ideellt nätverk för EHSS-medlemmar som är intresserade av röstergonomi. Termen röstergonomi introducerades av finska forskare som studerade arbetsmiljöns betydelse för röstanvändningen och riskfaktorer för röstproblem.

Comments are closed.