EAT, Lunds tekniska högskola

Ergonomi och aerosolteknologi fokuserar på samspelet mellan människan och tekniken och vad kunskap om detta samspel betyder för utformning av teknik, tekniska system och organisationer.

Learn More

Events by this organizer

Inga aktiviteter