BEN (Belastningsergonmiskt Nätverk) är ett ideellt nätverk för EHSS-medlemmar som är intresserade av belastningsergonomi. Nätverket avser vara ett forum för goda samarbeten för alla som har intresse för, berörs av och arbetar med belastningsergonomiska frågor.

Comments are closed.