nätverksträff, Seminarium, Senaste nytt|

Välkomna till Röstergonomiskt nätverksmöte den 26 januari 2024, kl 8.30-15.00! 

Mötet hålls digitalt via Zoom. Anmäl dig och få zoom länk till ditt email.

 

Agenda: 

08:30-09:00: Introduktion/presentation av deltagare.

09:00-09:45: Förskolans arbetsmiljö. Fredrik Sjödin, Fil dr. Folkhälsa och klinisk medicin, Lektor, organisation och ledarskap, Institutionen för psykologi, Umeå universitet.

09:45-10:00: Rapport från EHSS. Mia Bäcklin, Leg. Logoped och röstergonom, Mia Bäcklin Logopedi & Logopedkliniken Danderyds sjukhus, MSc-student Teknik, arbete och hälsa KTH.

PAUS

10:15-11:00: Akustiska interventioner i ett undervisningsutrymme: Talarkomfort och lyssnaransträngning. Nicole Cansu, Leg. Talterapeut, Åbo Akademi och Folkhälsan.

PAUS

11:15-12:00: Den nya Standarden SS 26268:2023 från lyssnarens och talarens perspektiv. Jonas Christensson, Akustikrådgivare, Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc.

12:00-13:00: LUNCH

13:00-14:00: Diskussion och workshop för att synliggöra röstergonomi inom olika arenor (inklusive bensträckare före 14). Mötesledarna Jenny Holmberg och Suvi Karjalainen inleder.

14:00-14:15: Presentation från workshopgrupperna.

14:15-14:30: Ny satsning inom röstergonomi. Sabina Wixner, Leg. Logoped och röstergonom, Röstfrisk & Logopedhuset.

14:30-14:50: Övriga frågor.

14:50-15:00: Avslut och inför nästa möte

Välkomna!

 

Sista anmälningsdag: 23 januari, 2024

Kostnadsfritt för EHSS-medlemmar. 100 kr för icke-medlemmar

Är du medlem hos SAMS? Du kan anmäla dig och delta i seminariet kostnadfritt via email till:  info@ehss.se

 

 

 

Logga in, bli medlem, eller betala för att anmäla dig nu.

 

 

Comments are closed.