nätverksträff, Senaste nytt|

Arbets- och miljömedicin Örebro bjuder in till höstens digitala nätverksträff för ergonomer i deras upptagningsområde; regionerna Värmland, Västmanland, Södermanland och Örebro län. Denna förmiddag ägnas helt åt kognitiv ergonomi – för att få en så hjärnvänlig förmiddag som möjlig! Gästerna är Charlotta Adolfsson, sakkunnig i kognitiv ergonomi vid Arbetsmiljöverket, Petra Edlund, arbetsterapeut, och Sabina Löfgren, psykolog och rehabiliteringsspecialister på Arbetsförmedlingen Rehabilitering Västmanland.

Man kommer bland annat få höra vad kognitiv ergonomi är, hur olika myndigheter arbetar med ämnet på organisations- och individnivå, tips på hjälpmedel samt förslag vad en ergonom inom företagshälsovården skulle kunna ha nytta av.

Program den 16 november:

08:45 – 09:00 Uppkoppling
09:00 – 09:10 Programstart, inledning
09:10 – 10:10 Charlotta Adolfsson, sakkunnig AV
10:10 – 10:30 Fika
10:30 – 11:15 Petra Edlund, arbetsterapeut och Sabina Löfgren psykolog, bägge rehabiliteringsspecialister på Af Rehabilitering Västmanland
11:15 – 11:20 Paus
11:20 – 12:00 Gemensam diskussion – hur omsätta kognitiv ergonomi praktiskt i arbetslivet tillsammans med Patrik Hennings, psykolog AMM

Möter är digitalt och anmälan krävs senast den 13 november på denna sida. Möteslänk skickas ett par dagar innan mötet. Kontaktperson och anordnare är Carina Hjärtström.

Comments are closed.