Årsmöte, Senaste nytt|

Välkommen till årsmöte måndag 28 mars!

Den 28 mars är det EHSS årsmöte (dagordningen finns här) och seminarier i samarbete med Karolinska Institutet, Enheten för Arbetsmedicin och Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM). Årsmöte med seminarier kommer att hålla digitalt via Zoom. Anmäl dig och få zoom länk till ditt mejl!

 

Program för årsmöte och seminarier:

Seminarieledare: Liyun Yang, postdok forskare, Karolinska Institutet

Varje föredrag presenteras under 20-25 minuter, därefter/under presentationen finns tid för frågor och diskussion.

08.30 – 08.50 Tid för egen frukost och mingel

08.50  EHSS ordförande Cecilia Österman hälsar välkommen

09.00  Occupational injuries: under-reporting and precarious work as a risk factor

Cecilia Orellana, biträdande lektor vid Enheten för Arbetsmedicin, Karolinska Institutet

09.30 Fysisk belastning och risk för förkortat arbetsliv

Daniel Falkstedt, senior forskare och docent i folkhälsovetenskap, Enheten för Arbetsmedicin, Karolinska Institutet

10.00  Paus med eget fika

10.10 – 11.10 EHSS årsmöte. 

11.10  Fem minuter aktiv paus

11.15 Physical workload assessment in surgical ergonomics – from insights to interventions

Xuelong Fan, doktorand på Enheten för Arbetsmedicin, Karolinska Institutet

11.45 Samskapande som metod för att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – Ett exempel från byggbranschen

Emma Cedstrand, doktorand på Enheten för Arbetsmedicin, Karolinska Institutet

12.15 Tackar!

 

När du loggar in kan du läsa EHSS verksamhetsberättelse för 2021.

EHSS revisionsberättelse kommer att publiceras snart.

 

Kostnadsfri för EHSS-medlemmar. 100 kr för icke medlemmar.

Logga in, bli medlem, eller betala för att anmäla dig nu.

 

Comments are closed.