Senaste nytt, Webinarium|

Handintensivt arbete – webbinarium 20 november

Online kl. 13:00- 15:00  Anmäl dig här!

Handintensivt arbete är vanligt förekommande i en rad olika branscher och forskningen visar också ett övertygande samband med smärta och besvär i nacke, skuldror, axel, arm och hand. När Arbetsmiljöverket 2019 reviderade föreskriften om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) infördes medicinska kontroller för individer som exponeras för handintensivt arbete.

Det är viktigt att arbetsgivare och ergonomer har tillförlitliga metoder för både riskbedömning av handintensivt arbete och metoder för att genomföra medicinska kontroller effektivt och med god kvalitet.

Vid webbinariet kommer olika aspekter på genomförandet av riskbedömningar och samband med risk för muskuloskeletala besvär att diskuteras. Vidare kommer framtida metoder för exponeringsmätningar att presenteras. Webbinariet avslutas med en diskussion om fortsatt arbete inom det belastningsergonomiska området för förbättrade arbetsmiljöer och förebyggande av muskuloskeletala besvär.

Vid webbinariet deltar följande forskare:

 • Teresia Nyman och Kristina Eliasson; Arbets- och miljömedicin Uppsala universitet
 • Inger Arvidsson, Camilla Dahlqvist, Henrik Enquist och Catarina Nordander; Arbets- och miljömedicin, Lunds Universitet
 • Mikael Forsman; Avdelningen för ergonomi, KTH Kungl. Tekniska högskolan

Program

 1. Teresia Nyman, Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet,
  Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter vid handintensivt arbete och utvecklandet av en guide för riskbedömning och medicinska kontroller.
 2. Kristina Eliasson, Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet
  Medicinska kontroller vid handintensivt arbete. Erfarenheter från företagsrepresentanter som utvärderat en processmodell som sammanlänkar exponeringsbedömning med medicinsk kontroll.
 3. Henrik Enquist, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet, Medicinsk Service, Skånes universitetssjukhus i Lund
  Kostnadseffektiv sensorbaserad övervakning av handledsposition och -rörelse.
 4. Mikael Forsman, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, Avdelningen för ergonomi, KTH Kungl. tekniska högskolan
  En smartphone app för mätning av handledsrörelser med prisvärd sensorteknologi.
 5. Catarina Nordander, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet
  Åtgärdsnivåer vid exponering för handintensivt arbete, och oroväckande prevalens av diagnoser i nacke och övre extremitet ställda vid MEBA-undersökning.
 6. Camilla Dahlqvist, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet
  ACGIHs gränsvärde för handaktivitet: Jämförelse med tekniska mätningar av handledsrörelsehastighet samt muskelaktivitet i underarmsextensorerna.

Missa inte detta! Anmäl dig redan nu på den här länken!

Comments are closed.